Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

  • Dnia 12.12.2022r. Wojewoda Podkarpacki wydał postanowienie dotyczące przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, nakładając jednocześnie obowiązek przedłożenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zawierającej aktualne informacje o planowanym przedsięwzięciu.
2023-02-14T07:53:59+00:00