Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRiD

  • Dnia 08.12.2022r. Wojewoda Podkarpacki poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km” w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1km” dnia 08.12.2022r Zostało opublikowane stosowne Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie.

 

  • Dnia 15.12.2022 Wojewoda Podkarpacki, w ramach toczącego się postępowania administracyjnego o wydanie ZRiD, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przekazując m. in.  raport z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2023-01-11T10:42:17+00:00