Kontakt2 2022-12-13T09:28:21+00:00

Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Rzeszowie

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

gov.pl/web/gddkia-rzeszow

Kierownik Projektu: Kinga Wyszyńska

tel.: +48 17 230 27 30 wew. 52

e-mail: kwyszynska@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. – Lider konsorscjum
Promost Consulting Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
www.promost.pl

Inżynier kontraktu: Andrzej Prajsnar

Zalesie 5c, 38-439 Targowiska tel.: +48 17 85 79 155

e-mail: prajsnar@promost.pl

Wykonawca

Strabag Sp. z o.o. 
www.strabag.com

Dyrektor Kontraktu: Adam Zarzycki

ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko tel.: 

e-mail: adam.zarzycki@strabag.com

Biuro Projektowe

IVIA  S.A.
www.ivia.pl

Rozdzieńskiego 91
40-203 Katowice

Instytucje zaangażowane w realizację projektu 

www.mi.gov.pl