Kontakt2 2024-04-19T12:18:53+00:00

Zamawiający

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

tel.: +48 22 375 88 88

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

Podmiot odpowiedzialny:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Rzeszowie

ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 853 40 71 do 74

fax: +48 17 853 64 84

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

idetyfikator ePUAP: gddkia_rzeszow

Kierownik Projektu: Kinga Wyszyńska

tel. +48 17 230 27 30 wew. 52

e-mail: kwyszynska@gddkia.gov.pl

Konsultant:

Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k. – Lider
Promost Consulting Sp. z o.o. – Partner 

Jana Niemierskiego 4,
35-307 Rzeszów

Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Strażacka 4

38-422 Iskrzynia

tel.: +48 881 430 700

e-mail: s19dukla@promost.pl

Inżynier kontraktu: Andrzej Prajsnar

tel.: +48 601 171 979

e-mail: prajsnar@promost.pl

Wykonawca

Strabag Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Biuro Budowy:

ul. Czajkowskiego 55B, 38-400 Krosno

tel.: +48 788 953 439

e-mail: anna.trygar@strabag.com

Dyrektor Kontraktu: Adam Zarzycki

tel.: +48 691 781 910

e-mail: adam.zarzycki@strabag.com

Instytucje zaangażowane w realizację projektu 

www.mi.gov.pl