Wycinka drzew przez Lasy Państwowe 30.12.2022

W związku z realizacją Inwestycji konieczne jest wykonanie prac przygotowawczych polegających na wycince wszystkich drzew i krzewów zlokalizowanych w zakresie pasa drogowego, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Dukla.

2023-02-28T09:24:06+00:00