Strona główna 2024-07-02T13:56:34+00:00

/ NAZWA KONTRAKTU

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km”

Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł.  ok. 10,1 km na odcinku od 68+200 do km 78+289, 66. Powyższy odcinek stanowi fragment S19 leżącej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA, przebiegającym m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie: krośnieńskim, na terenie gmin: Miejsce Piastowe oraz Dukla.

Numer kontraktu: 2410.2.2020.B z dnia 12.07.2021 

Termin realizacji kontraktu: Lipiec 2025 r.

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

/ INŻYNIER KONTRAKTU

Lider konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k.
Partner konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o.

/ WYKONAWCA

STRABAG Sp. z o.o.