Wezwanie Wojewody Podkarpackiego do uzupełnienia wniosku o ZRiD

Wezwanie Wojewody Podkarpackiego do uzupełnienia przez Wykonawcę braków i usunięcia nieprawidłowości w złożonym PA i PB.

2023-05-05T10:48:06+00:00