Wezwanie do uzupełnienia raportu OOŚ

PGW Wody Polskie wezwało Wykonawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2023-04-21T08:47:05+00:00