Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 12.07.2021 r.  pomiędzy Skarbem Państwa Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów a Wykonawcą reprezentowanym przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków została podpisana umowa nr 2410.2.2020 B na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą:  ,,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km”.

2023-04-11T15:28:45+00:00